Úřední deska

Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Sokolský ostrov, České Budějovice

Odbor dopravy a silničního hospodářství
vyřizuje: Ing. Josef Čejka
tel. 386 804 436
cejkaj@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
05.11.2018 - 22.11.2018