Úřední deska

Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Na Sadech, České Budějovice

Odbor dopravy a silničního hospodářství
vyřizuje: Ing. Josef Čejka
tel. 386 804 436
cejkaj@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
02.11.2018 - 19.11.2018