Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

U smluv uzavíraných v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci investičního odboru magistrátu města jsou městem obvykle používány všeobecné obchodní podmínky, jejichž znění můžete nalézt na stránce Veřejné zakázky.

Filtrování

Výpis smluv

Číslo smlouvyNázev smlouvyTyp smlouvyNázev smluvní stranyDatum uzavřeníOdbor
2018001971Kupní smlouva Kupní smlouva LADISLAV BARTUŠKA 11.01.2019Oddělení dispozice s nemovitostmi
2018002181dohoda o zvláštním užívání místní komunikaceDohoda o zvláštním užívání místní komunikaceTesera CB s.r.o.16.01.2019Oddělení správy komunikací
2018002209dohoda o zvláštním užívání místní komunikaceDohoda o zvláštním užívání místní komunikaceCupelino s.r.o.21.12.2018Oddělení správy komunikací
2018002222"Zahrada mateřské školy, Kubatova 3, České Budějovice" - realizace dílaSmlouva o díloBENJAMÍN s.r.o.28.12.2018
2018002239Smlouva o dílo na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu pro děti města v roce 2019 "Terminál"Smlouva o díloZákladní článek Hnutí Brontosaurus Forest21.12.2018Odbor ochrany ŽP
2018002283"Koridor linky č. 3 - Etapa II-1 Křižovatka Branišovská x J. Opletala - stavební práce" - realizace dílaSmlouva o díloOK Signistav s.r.o.08.01.2019
2018002295Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemeneSmlouva o smlouvě budoucíE.ON Distribuce, a.s.09.01.2019Oddělení dispozice s nemovitostmi
2018002296"Parkovací místa Máj" - PDSmlouva o díloAP2projekt s.r.o.27.12.2018
2018002301Smlouva o zřízení věcného břemeneSmlouva o zřízení věcného břemeneE.ON Distribuce, a.s.09.01.2019Oddělení dispozice s nemovitostmi
2018002303Smlouva o zřízení věcného břemeneSmlouva o zřízení věcného břemeneE.ON Distribuce, a.s.09.01.2019Oddělení dispozice s nemovitostmi
2018002306Smlouva o zřízení služebnosti trakční trolejové vedení trolejbusové dráhy MHD k.ú. České Budějovice 3Smlouva o zřízení věcného břemeneDopravní podnik města České Budějovice, a.s.09.01.2019Oddělení dispozice s nemovitostmi
2018002333Smlouva o nájmu - nebytových prostor - lékárny, Ant. Barcala 1461, ČB 2 - sídliště Máj Nájemní smlouvaČeská správa sociálního zabezpečení21.12.2018Oddělení evidence nemovitostí
2018002336Podnájemní smlouva - podnájem nebytových prostor, ul. Ant. Barcala 1461 - lékárna Máj, ČB 2Podnájemní smlouva RENATA KAŠPÁRKOVÁ 28.12.2018Oddělení evidence nemovitostí
2018002337Nájemní smlouvaNájemní smlouva - POZEMKYPiano Business Center, s.r.o.08.01.2019Oddělení dispozice s nemovitostmi
2018002342Smlouva o dílo "Oprava povrchu komunikace, ulice K Rybníku, k.ú. České Budějovice 3"Smlouva o díloProTeren s.r.o.21.12.2018Oddělení správy komunikací
2018002343oprava povrchu chodníku ul. RokycanovaSmlouva o díloReno Šumava a.s.21.12.2018Oddělení správy komunikací
2018002344Oprava povrchu chodníku ul. Alešova, České BudějoviceSmlouva o díloOK Signistav s.r.o.27.12.2018Oddělení správy komunikací
2018002345smlouva o díloSmlouva o díloKulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o.21.12.2018Oddělení správy komunikací
2018002346Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotaceSmlouva veřejnoprávníZákladní škola Grünwaldova 13, České Budějovice21.12.2018Oddělení komunikace a marketingu
2018002347Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotaceSmlouva veřejnoprávní ONDŘEJ ŠTORKÁN 21.12.2018Oddělení komunikace a marketingu
2018002348smlouva o dílo - Oprava chodníků v parku O.Nedbala x HusovaSmlouva o díloKulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o.27.12.2018Oddělení správy komunikací
2018002352Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemeneSmlouva o smlouvě budoucí IVONA VLČKOVÁ 09.01.2019Oddělení dispozice s nemovitostmi
2018002353Smlouva o právu provést stavbuDohoda IVONA VLČKOVÁ 08.01.2019Oddělení dispozice s nemovitostmi
2018002354Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na sportovní akci: "Vánoční turnaj Jaroslava Pouzara o pohár města České Budějovice"Smlouva o dotaciHC LVI 2009, z.s.27.12.2018Odbor školství a tělovýchovy
2018002355Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti Smlouva o smlouvě budoucíE.ON Distribuce, a.s.09.01.2019Oddělení dispozice s nemovitostmi

Stránky