Seniorský senát

Foto: Marie Ludvíková

Zápisy z jednání 2017

/ Zápisy z jednání 2017 / Více

Zápisy z jednání 2016

/ Seniorský senát se schází i v roce 2016. / Více

Zpráva o činnosti Seniorského senátu za rok 2016

/ Seniorský senát, zřízený Radou města České Budějovice jako poradní orgán rady, oslavil v roce 2016 již své pětileté období. / Více

Časový a věcný plán zasedání Seniorského senátu pro rok 2017

/ Časový a věcný plán\nzasedání Seniorského senátu města České Budějovice pro rok 2017 / Více

Zápisy z jednání 2015

/ Jakými tématy se zabývá Seniorský senát v roce 2015? / Více

Prezentace Sdružení obrany spotřebitelů pro seniory

/ Seznamte se s prezentací Sdružení obrany spotřebitelů pro seniory. / Více

Prezentace Policie ČR „Senioři a kriminalita“

/ Prezentace Policie ČR „Senioři a kriminalita“. / Více

Seznam členů Seniorského senátu 2015

/ Seznam členů Seniorského senátu 2015. / Více

Seniorský senát | Zápisy z jednání 2012-2014

/ Seznamte se s tématy zasedání poradního orgánu rady města. / Více

Zpráva o činnosti seniorského senátu v roce 2013

/ Zpráva je předkládána na základě v Radě města schváleného Jednacího a volebního řádu senátu. / Více

Návrh soutěžního výtvarného projektu "Stáří očima dětí"

/ Při přípravě námětů pro činnost Seniorského senátu byl v oblasti „mezigenerační solidarity“ doporučen návrh na zapojení dětí ve věku do 15 let ve výtvarném projektu „Stáří očima dětí“. / Více

Zpráva o činnosti krajské rady seniorů v roce 2013

/ Krajská rada seniorů Jihočeského kraje shrnuje svou činnost za rok 2013 v závěrečné zprávě. / Více

Senior Pasy budou i v jižních Čechách

/ Seniorský senát České Budějovice se podílí na zavádění Senior Pasů v Jihočeském kraji, speciálních slevových karet pro seniory. / Více

Přednáška: Jak stárnout ve zdraví?

/ Univerzita třetího věku pořádá přednášku MUDr. Jaromíra Bertlíka, poradce v oblasti výživy a zdravého životního stylu, na téma Jak stárnout ve zdraví? Koná se ve středu 6. listopadu 2013 od 16:00 hodin na Zdravotně sociální fakultě JU, Boreckého 27. / Více

Akce pro seniory

/ Nabídka společenských pořadů pro lidi v důchodovém věku. / Více

Seniorský senát ve vysílání Českého rozhlasu

/ Poslechněte si záznam pořadu českobudějovického studia Českého rozhlasu s Janem Kolářem a Marií Nollovou. / Více

Seniorský senát | Představení a plán práce

/ Seniorský senát je poradním orgánem rady města, které předává své podněty formou usnesení. / Více

Časový a věcný plán zasedání Seniorského senátu pro rok 2018

/ Časový a věcný plán zasedání Seniorského senátu města České Budějovice pro rok 2018. / Více

Zpráva o činnosti Seniorského senátu za rok 2017

/ Seniorský senát, zřízený Radou města České Budějovice jako poradní orgán rady, pokračoval v roce 2017 ve své činnosti danou STATUTEM již šestým rokem. / Více

Zápisy z jednání 2018

/ Zápisy z jednání 2018 / Více