Úřední deska

Rozhodnutí - stavební povolení / OC IGY Pražská tř. č.p./o.r. 1247/24 /

 

změna dokončené stavby - stavební úpravy nájemní jednotky  A1/11 a A2/1 - Colonial (Pizza) Coloseum, v budově A OC IGY  Pražská tř. č.p./o.r. 1247/24, České Budějovice, (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 2948/7 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území České Budějovice 3.

 

Vyvěšeno: 
07.11.2018 - 23.11.2018