Pořizované územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady

Stránky připomínkování územních plánů jsou určeny pro přehledné seznámení a dotazování k nově vznikajícím územním plánům či jejich změnám. U ukončených připomínkování je možné nahlédnout do archivního výčtu.

Aktuální připomínkování

Nadpis Termín připomínkování Datum veřejného projednání Kontakt
Změna č. 2 územního plánu Doudleby v k. ú. Doudleby 04.03.2019 - 11.04.2019 03.04.2019 Borovková Sylvie (386 803 017)
Návrh změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 4.0.1. Haklovy Dvory v k. ú. Haklovy Dvory ve zkráceném postupu pořízení 19.02.2019 - 04.04.2019 27.03.2019 Milaberská Silvie (3009)

Ukončené připomínkování

Žádné připomínkování

Vyvěšeno na účinnost

Žádné připomínkování

Účinné ÚPD

Žádné připomínkování

Aktuální připomínkování k ÚPP uveřejněným zadáním ÚS

Název Termín
připomínkování
Dokumenty Kontakt
   

 

 

Užité zkratky :

VPS - veřejně prospěšné stavby

VPO - veřejně prospěšná opatření

ZPF - zemědělský půdní fond

TI - technické infrastruktura

DI - dopravní infrastruktura