Pořizované územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady

Stránky připomínkování územních plánů jsou určeny pro přehledné seznámení a dotazování k nově vznikajícím územním plánům či jejich změnám. U ukončených připomínkování je možné nahlédnout do archivního výčtu.

Aktuální připomínkování

Nadpis Termín připomínkování Datum veřejného projednání Kontakt
Změna č. 1 územního plánu Čejkovice v k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou 17.09.2018 - 26.10.2018 17.10.2018 Topková Sonja (3010)
Návrh územního plánu Mydlovary v k. ú. Mydlovary u Dívčic 14.09.2018 - 26.10.2018 17.10.2018 Žídková Lenka (3014)
Změna č. 2 územního plánu Doudleby v k.ú. Doudleby 10.09.2018 - 19.10.2018 10.10.2018 Borovková Sylvie (386 803 017)
Návrh zadání změny ÚPnM Třebotovice v k. ú. Třebotovice II 06.09.2018 - 07.10.2018 Kordík Pavel (386 803 012)
Návrh územního plánu Staré Hodějovice v k. ú. Staré Hodějovice 03.09.2018 - 20.10.2018 Kordík Pavel (386 803 012)
Návrh územního plánu Břehov v k. ú. Břehov 03.09.2018 - 19.10.2018 Topková Sonja (3010)

Ukončené připomínkování

Žádné připomínkování

Vyvěšeno na účinnost

Žádné připomínkování

Účinné ÚPD

Žádné připomínkování

Aktuální připomínkování k ÚPP uveřejněným zadáním ÚS

Název Termín
připomínkování
Dokumenty Kontakt
   

 

 

Užité zkratky :

VPS - veřejně prospěšné stavby

VPO - veřejně prospěšná opatření

ZPF - zemědělský půdní fond

TI - technické infrastruktura

DI - dopravní infrastruktura