Poradenské centrum v Komunitním centru Máj

 
.............................................................................................................................
PROVOZNÍ DOBA (Pondělí - Pátek)

dle ROZVRHU

......................................................................................................................................

Poradenské centrum se zaměřuje na podporu a pomoc při řešení obtížných životních situací a pomáhá lidem v nesnázích např. v těchto oblastech: práce, bydlení, finance, rodinné vztahy, ochrana práv..

Působí zde tyto organizace:

Poradna EVA Diecézní charity ČB - poskytování poradenství ženám a dívkám od 16-ti let při řešení nepříznivé situace (bydlení, zaměstnání, dluhová problematika…) Zprostředkujeme další navazující odborné služby.

Koníček, o.p.s. - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivity s využitím hospodářských i domácích zvířat, volnočasové a vzdělávací aktivity atd.

Tyflokabinet ČB, o.p.s. - služby a technická pomoc nevidomým, zrakově či jinak zdravotně znevýhodněným osobám v terénní i ambulantní formě s cílem dosažení maximální soběstačnosti a nezávislosti.

FOKUS ČB - podpora a pomoc lidem s duševním onemocněním, podpora rozvoje dovedností a schopností, pomoc při zvládání krize, poskytnutí bezpečného zázemí, pomoc při vyjednávání s úřady apod.

THEIA krizové centrum o.p.s. - odborná pomoc zejména pro osoby v krizi, oběti trestné činnosti, domácího násilí osoby ohrožené předlužeností a osoby předlužené. Pracujeme s osobami s agresivním chováním.

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy ČB o.p.s. - nabídka služeb pro náhradní rodinnou péči, podporované setkávání rodiče s dětmi za přítomnosti odborníka, individuální, skupinové i rodinné terapie, řešení rozvodové a porozvodové situace atd.

Senior Point Ledax, o.p.s. - informace pro seniory týkající se města nebo regionu z kulturní, společenské i sociální oblasti. K dispozici je počítač s internetem a možnost registrace do projektu Senior Pas.

 

Adresa: budova Komunitního centra, Ant. Barcala 40, 2. nadzemní podlaží

..................................................................................................................................