Úřední deska

Oznámení - zahájení územního řízení / KABELOVÉ VEDENÍ NN, ŠEVĚTÍN /

 

KABELOVÉ VEDENÍ NN, ŠEVĚTÍN (č.s. 1030042476, Ševětín, K561/24, Štěcha, kabel NN)

na pozemku parc. č. 507/1 (trvalý travní porost), parc. č. 554/8 (ostatní plocha), parc. č. 554/24 (ostatní plocha), parc. č. 561/24 (orná půda), parc. č. 804 (ostatní plocha), parc. č. 878 (ostatní plocha) v katastrálním území Ševětín. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

Vyvěšeno: 
07.11.2018 - 23.11.2018