Úřední deska

Oznámení o uložení písemnosti - sklad zahradního náčiní Jungmanova ul.

 

Gerta Palounková, Jungmannova 16, Nové Město, 110 00 Praha

Věra Popperová, Schnellova 20, 110 00 Praha

mají u zdejšího stavebního úřadu, jako účastníci správního řízení, uloženou písemnost ze dne 5.10.2018 ve věci:

územního řízení o umístění stavby

na stavbu:

Sklad zahradního náčiní s přístřeškem u rodinného domu čp. 421
Vrchlického nábř. 421/21, České Budějovice

na pozemku parc.č. 916 v katastrálním území České Budějovice 6.

 

Vyvěšeno: 
07.11.2018 - 23.11.2018