Odbor sociálních věcí

Kontakt

O odboru - Odbor sociálních věcí

/ Odbor sociálních věcí zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti a rozšířené působnosti a výkon samosprávy v sociální oblasti města České Budějovice. / Více

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací na období 2019 - 2021:

  1. Úvod k SVR PO
  2. Výhled SVR PO

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen radou města dne 13. listopadu 2017 usnesením č. 1521/2017.