Multifunkční centrum Dlouhá louka

Multifunkční centrum Dlouhá louka (MFC) nahradí starou Sportovní halu a nabídne dvě plnohodnotné palubovky, v nichž by mohli mistrovské zápasy hrát volejbalisté, házenkáři, florbalisté, basketbalisté či tenisté. Vhodný prostor zde naleznou disciplíny jako je moderní i sportovní gymnastika, box, vzpírání nebo úpolové sporty (sporty na žíněnkách nebo tatami, tj. zápas, judo a karate), a mnoho dalších sportovních odvětví. Ze společenských aktivit jsou to zejména koncerty (popové, rockové i klasické hudby), diskotéky, módní přehlídky atd.

Hlavní vstup zůstane směrem k řece Vltavě a bude z velké části prosklený. Plášť bude oválný, hranaté koridory vystupující z bočních stran spojí hlavní a menší halu B. Hlavní A hala bude mít strop vysoký 12,5 metru místo dosavadních přibližně devíti metrů. To umožní hrát i mezinárodní zápasy například volejbalové Ligy mistrů nebo klání reprezentací. Uvnitř bude dvanáct šaten se sociálním zázemím. Na tribunu povede osm vstupů.

Výsledná kapacita sedaček v hale A je 2366 míst (z toho 264 na teleskopických tribunách), 180 míst v hale B. Další navýšení divácké kapacity MFC je možné umístěním diváků na hrací ploše v závislosti na konkrétním typu akce např. pro koncerty by mělo být přes 3000 míst kombinovaně k stání a sezení.

Fakta o projektu

Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Multifunkční centrum Dlouhá louka“

Usnesením Rady města ČB č. 2/2018 z 3. ledna 2018 (ve znění usnesení č. 11/2018 ze dne 15. ledna 2018). Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice původní Sportovní haly na Dlouhé louce  včetně likvidace nebezpečného odpadu, a na původním místě provedení výstavby nového Multifunkčního centra. Součástí předmětu veřejné zakázky je provedení kompletního díla včetně uvedení do provozu, zabezpečení zkušebního provozu, jeho vyhodnocení. Vybraný dodavatel zajistí ze své strany součinnost pro dosažení úspěšného kolaudačního souhlasu. Součástí předmětu veřejné zakázky není dodávka a montáž sedadel pro diváky ani audiovizuální vybavení. V zájmu dosažení finančně výhodnějších a technicky kvalitnějších řešení budou tyto položky soutěženy samostatně.

Rozpočet

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 312.140.000,- Kč bez DPH,

Pořízení projektové dokumentace

Projektovou dokumentaci zpracoval Ateliér 8000 pro objednatele Volejbalový klub Jihostroj, který dokumentaci formou daru poskytl statutárnímu městu České Budějovice. Tento postup je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Vzhledem k tomu, že pojmovým znakem darování je bezúplatnost, na rozdíl od veřejné zakázky, nepodléhá darování projektové dokumentace věcné působnosti ZZVZ.  

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení: 06/2018

Předpokládaný termín dokončení: 07/2019

Aktuální stav: probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby

Komunikace se sportovními kluby

O záměru demolice Sportovní haly a výstavbě nového Multifunkčního centra byly v předstihu informovány všechny sportovní kluby, které halu využívají. K 25. 5. 2017 bylo písemně či na jednání výrobního výboru (design meeting) komunikováno se zástupci těchto klubů a subjektů: SK Moderní gymnastika Máj, FBC Štíři České Budějovice, SK Čtyři Dvory, Jihočeský krajský atletický svaz, TJ SK Čéčova, Atletický oddíl TJ Sokol České Budějovice, nohejbalová TJ Dynamo České Budějovice. Všem 16 nájemcům haly bylo dne 6. 10. 2017 odesláno upozornění na ukončení nájmu v hale.

Atletický koridor

Z provozních důvodů nelze atletický koridor v nové hale umístit.  Město proto připravuje  stavbu nového krytého atletického koridoru. Ten bude stát u Základní školy Oskara Nedbala, která se tak stane jedním ze sportovních středisek v Českých Budějovicích, neboť bude atletům poskytovat i potřebné zázemí. Náklady na realizaci se pohybují kolem 18 milionů korun. Stavba by mohla  být zahájena již na podzim 2018 a měla by být dokončena souběžně s MFC.

Nejčastější otázky a odpovědi

Proč nelze postavit halu v prostoru bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech?

Halu v této lokalitě sice lze postavit, ale stavba by mohla být realizována nejdříve za cca 5 let. Je nutno zpracovat územní studii a následně provést změnu územního plánu města. Na místo stavby by musely být přivedeny inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, horkovod …) a komunikace. V současných cenách by stavba byla cca o 200 miliónů Kč vyšší, než stavba haly na místě původní haly.

Proč nelze postavit dvě haly v prostoru kolem stávající haly?

Zejména proto, že území se nachází v biocentru (ochrana životního prostředí) znemožňujícímu stavět stavby podobného charakteru. Biocentrem se rozumí geograficky vymezená oblast, která vhodným stavem přírodních podmínek umožňuje existenci přirozených živočišných a rostlinných společenstev. Jedinou možností je využití pozemku pod stávající halou a rozšířit ji směrem k silnici na Dlouhé louce.

Proč není rekonstrukce stávající haly nejvhodnějším řešením?

Varianta rekonstrukce stávající haly byla posuzována jako první. Po prověření projektantem by bylo nutné zbourat veškeré konstrukce včetně opláštění a střechy (mj. jsou zde materiály obsahující azbest) a zůstala by pouze nosná ocelová konstrukce. Také by bylo nutno snížit úroveň stávající podlahy o cca 1,5 m, čímž by se dostala pod hladinu stoleté vody. Takový objekt by pak byl z hlediska povodní nepojistitelný. Podle kvalifikovaných odhadů by se náklady na rekonstrukci pohybovaly  minimálně  ve stejné cenové  hladině jako výstavba nové haly. Délka rekonstrukce by pak byla minimálně o půl roku delší, než stavba nové haly.

Kolik měří současná palubovka?

Současná palubovka měří 48x28 metrů.

Jaké rozměry mají plánované hrací plochy?

Hrací plocha haly A má 45x24 metrů přičemž v centrální části činí šířka 25,5 metrů (jedná se o vymezenou hrací plochu, podlahová plocha palubovky je o něco větší.). Tyto parametry vyhovují soutěžím Mezinárodní volejbalové federace, která vyžaduje plochu 35x25,5 metrů. Rozměry umožňují rovněž umístění dalších sportů, jako jsou např. košíková, tenis, moderní gymnastika nebo florbal s hřištěm o velikosti 40x20 metrů.

Hrací plocha tréninkové haly B je 45x24 metrů (jedná se o vymezenou hrací plochu, podlahová plocha palubovky je o něco větší).

Proč bude v nové hale menší plocha?

Stavba haly musí respektovat plochu vymezenou územním plánem. Zároveň bylo zadáno v rámci této plochy umístit dva halové prostory využívající společné zázemí. Toto řešení dokáže optimálně využít možnosti místa, skloubit požadavky sportovců a potřeby diváků.

Proč nebude v nové hale restaurace, ale jen šest stánků s občerstvením?

V návrhu Multifunkčního centra Dlouhá louka jsou čtyři gastropointy v kuloáru pro diváky a jeden v prostoru pro sponzory (VIP Lounge), které formou cateringu zajistí občerstvení v době konkrétních akcí. Je to osvědčené řešení využívané i v jiných sportovních halách.

Jak je to s rozměry šaten?

Prostory šaten odpovídají standardům běžných v podobných sportovních zařízeních.

Kolik se plánuje výška haly?

Výška nad hrací plochou haly A je minimálně 12,5 metrů, hala B bude mít minimálně 9 metrů (9,5 metrů pod spodní hranu střešních vazníků).

DALŠÍ INFORMACE

Projektová dokumentace

S kompletní projektovou dokumentací se může veřejnost seznámit na portále veřejných zakázek města České Budějovice https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=169536

 

Stránka byla upravena uživatelem LucieV, 16. 4. 2018.