Úřední deska

Informace podle § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí / stacionární obalovna živičných směsí /

 

Stacionární obalovna živičných směsí České Budějovice

Okružní, České Budějovice 4, České Budějovice

na pozemcích parc. č. 1138/2 (ostatní plocha), parc. č. 1138/4 (ostatní plocha), parc. č. 1138/11 (ostatní plocha), parc. č. 1138/13 (ostatní plocha) v katastrálním území České Budějovice 4.

 

Vyvěšeno: 
09.11.2018 - 10.12.2018