Archiv poskytnutých informací

Návod na podání žádosti o informaci najdete zde .

Předmět žádosti a znění otázek v přiložených dokumentech je pro přehlednost zevšeobecněno a nemusí být vždy věrným přepisem dotazu žadatele. Děkujeme za pochopení.

2019

Předmět žádosti Odpověď Ze dne

Písemná komunikace společnosti CITY-TOOLS, s.r.o.

pdf

Příloha č.1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

 

 

3.1.2019

Užívání kamer detekujících jízdu na červenou

pdf 3.1.2019

Přestupkové/správní řízení – „Světadílny“

pdf 4.1.2019

Webová prezentace statutárního města České Budějovice

pdf 4.1.2019
Využítí služeb osoby, počet obyvatel statutárního města České Budějovice k 31.12.2018 pdf 18.1.2019
Tarif Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. (pojem: důchodce) pdf 18.1.2019
Informace týkající se radničního zpravodaje pdf 24.1.2019

Rekonstrukce ulic Krajinská, Šumavská, U Sirkárny, odstranění zpomalovacích polštářů

pdf 28.1.2019

Stavební záměr na pozemcích č. 1920, 1921/1, 1921/2 v k. ú. České Budějovice 5

pdf 29.1.2019

Vyvlastňovací řízení na základě konkrétních titulů v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018

pdf 30.1.2019
Přestupkové řízení pdf 30.1.2019
Zastupitelstvo města - volby pdf 5.2.2019
Bezpečnostní kamerový systém pdf 5.2.2019
Označení advokátní kanc., která podala podnět k šetření na Odboru ochrany životního prostředí pdf 6.2.2019
Metodický pokyn k projednávání přestupků pdf 6.2.2019
Kopie vyjádření Odboru ochrany životního prostředí pdf 6.2.2019

Předpokládaný termín převodu vlastnického práva k pozemkům parc. č. 354/65 a parc. č. 354/66 v k.ú. České Budějovice 4

pdf 11.2.2019

Tobogán, pořízení čerpadla

pdf 13.2.2019

Umístění dopravního značení v ulici Fr. Šrámka - rozhodnutí

pdf 21.2.2019
Informovanost orgánu státní správy lesů o provedené těžbě s vyjádřením lesního hospodáře pdf 25.2.2019

Utajené osvojení

pdf 25.2.2019

Povolení stavby v ulici Fr. Šrámka na parc. č. 3161 v k.ú. České Budějovice 3, ochrana městské zeleně, povolení - pokácení akátu

pdf

Příloha č. 1

Příloha č. 2

28.2.2019
     

 

Poskytnuté informace v roce 2018

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2018 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2017

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2017 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2016

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2016 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2015

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2015 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2014

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2014 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2013

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2013 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2012

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2012 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2011

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2011 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více