Úřední deska

17964/2018 Stanovení přechodné úpravy provozu - Matice školské - vyhrazené parkování

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

vyřizuje: Ing. Horák, tel. 386 804 403, e-mail: HorakP@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
07.11.2018 - 23.11.2018